Regulamin

Na niniejszej stronie internetowej funkcjonuje sklep 74-320 barlineckie pamiątki, prowadzący sprzedaż online produktów Promocjone.com Spółdzielnia Socjalna oraz ich wysyłkę/dostawę. Poniżej znajduje się pełna treść Regulaminu sklepu internetowego 74-320 barlineckie pamiątki.

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1 Sklep internetowy 74-320 barlineckie pamiątki (zwany dalej „Sklepem”) jest prowadzony przez:

Promocjone.com Spółdzielnia Socjalna
ul. Szpitalna 2, 74-320 Barlinek
NIP 597 173 16 83, REGON 321519021
Konto bankowe: PKO BP 14102019670000820201237445

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

1.2 Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
1.3 Każdy odwiedzający Sklep z momentem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
1.4 Każde niezgodne z prawem korzystanie ze Sklepu i poszczególnych jego elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci treści znajdujących się w Sklepie lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo.
1.5 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY MIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A KLIENTEM (KONSUMENTEM)

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie.
2.2 Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.
2.3 W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail, informujących Klienta o stanie realizacji złożonego zamówienia.

OPŁACANIE ZAMÓWIENIA

2.4 Klient może opłacić złożone zamówienie przelewem bankowym na konto Sprzedającego:

Promocjone.com Spółdzielnia Socjalna
ul. Szpitalna 2, 74-320 Barlinek
Konto bankowe: 14102019670000820201237445 (Bank PKO BP)

w tytule przelewu podając numer zamówienia lub dokonać płatności przy odbiorze Zamówienia.

2.5 W przypadku wyboru płatności Przelew internetowy, Klient zobowiązany jest do opłacenia złożonego w Sklepie zamówienia w ciągu 3 (trzy) dni od momentu jego złożenia (otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia). Jeśli po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
2.6 W przypadku wyboru płatności Przelew internetowy, realizacja Zamówienia następuje w ciągu 72 godzin od momentu opłacenia Zamówienia przez Klienta.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

2.7 Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura VAT lub paragon fiskalny) jest wsyłany poprzez wskazaną przez Klienta w formularzu zamówienia formę dostawy, na podany przez Klienta adres dostawy.
2.8 W przypadku wyboru przez Klienta jako formy dostawy Odbioru Osobistego, dostawa zamówionego towaru odbywa się poprzez jego osobiste odebranie przez Klienta w czasie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego w wiadomości wysłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

3. REKLAMACJE, ZWROTY I WYMIANY ZAKUPIONEGO TOWARU

REKLAMACJE

3.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
3.2 W przypadku posiadania przez zamówione produkty wad o charakterze niezgodności towaru z Umową Sprzedaży, Klient ma prawo do reklamacji towaru poprzez odesłanie towaru wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji wraz z dokumentem sprzedaży (paragon/faktura VAT) na adres Sprzedającego (Promocjone.com Spółdzielnia Socjalna ul. Szpitalna 2, 74-320 Barlinek ), z dopiskiem: Reklamacja.
3.3a W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
3.3b W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się odesłać Klientowi reklamowany produkt wraz z pisemną informacją dotyczącą podjętej decyzji.

ZWROTY

3.4 Klient, dokonujący zakupów w Sklepie może odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).
3.5 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w terminie wskazanym w punkcie 3.4 niniejszego Regulaminu (Klient może posłużyć się Formularzem Zwrotu). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu wraz z oświadczeniem (Formularzem) i dowodem zakupu (fakturą VAT lub paragonem fiskalnym) na adres Sprzedającego (Promocjone.com Spółdzielnia Socjalna ul. Szpitalna 2, 74-320 Barlinek) z dopiskiem Zwrot.
3.6 W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.
3.7 Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.
3.8 Sklep jest zobowiązany do oddania wartości zwróconego towaru (obejmującą cenę zakupionych produktów ) w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (przesyłki od Klienta) na nr rachunku klienta podany w Formularzu Zwrotu.
3.9 Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu towaru spersonalizowanego (z indywidualnego zamówienia), towaru uszkodzonego lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

WYMIANY

3.10 Niestety nie oferujemy możliwości wymiany towaru, ponieważ produkty przez nas sprzedawane szybko znikają z naszego magazynu i nie możemy zagwarantować, że dany produkt będzie dostępny gdy zechcesz go wymienić. Zamiast wymiany możesz odesłać nam zakupioną rzecz, a my zwrócimy Ci pieniądze na konto. Jeśli potrzebujesz inny rozmiar lub spodobało Ci się coś innego – zamów ponownie.

4. INFORMACJE KOŃCOWE

4.1 Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
4.2 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
4.3 Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin.
4.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.

 

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Koszyk

Brak produktów w koszyku.